Google 5 dakika hizmet d??? kald?, Venturebeat sitesinin yay?nlad??? habere göre, Google, Cuma günü pasifik saatiyle gece yar?s?ndan önce 03.50 ve 03.55 saatleri aras?nda servis d??? kald?. Bu durumdan Google anasayfas?, Gmail, Google Drive ve YouTube gibi birçok Google servisi de etkilendi.

5 dakikal?k bu sorunun Google’a biraz pahal?ya patlad?. ?irketin 2013 y?l? 2. Çeyrek mali sonuçlar?n? baz alan Venturebeat sitesi, ?irketin dakikal?k gelirinin 108 bin Dolar oldu?u belirtti. Bu hesaba göre Google, 5 dakikada 545 bin Dolar gelir kayb?na ya?ad?.


0 Yorumlar