src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/turkce_youtube-300×163.jpg” alt=”” title=”turkce_youtube” width=”300″ height=”163″ class=”alignnone size-medium wp-image-1259″ />

?ki sene önce YouTube’u satan alan Google bir ?eylerin fark?na varm?? olmal? ki biz Türkleri art?k daha çok dü?ünür oldu. Yandex’in ülkemizde yüzde 1’lik pay almas? bile Google için bir tehlike çünkü yüzde 1lik pazar pay? demek tam bir milyon günlük arama demek. Google’da Yandex’în yükseli?ini engellemek için elinden geleni yap?yor.

Y?llard?r ?ngilizce olarak kulland???m?z YouTube’a Türkçe dil deste?i geldi. Yukar?daki resimde de görebilece?iniz gibi art?k YouTube’u Türkçe kullanabilirsiniz. Belki de bu atak Yandex’i önlemek için de?il ?slam? kötüleyen içerikli filmin tepkilerini biraz olsun dindirmek için de olabilir ama bunun için Google’a te?ekkürü bir borç biliyoruz. Ayr?ca çevirilerde Google Translate saçmal??? da ya?anmam??.


0 Yorumlar