src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/google_animasyon.jpg” alt=”” title=”google_animasyon” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2587″ />

Google’dan yenilik üzerine yenilik geliyor. Daha önce google görsel arama motoru ile gif uzant?l? animasyon görsellere eri?emiyorduk ya da buldu?umuzda tek resim önizlemeli oldu?unu için görselin gif ya da png oldu?unu anlayam?yorduk. Art?k eklenen yeni özellik sayesinde bu i?lemi yapabileceksiniz. Art?k google’?n görsel arama bölümün alt?nda “arama araçlar?” ad?nda bir sekme yer al?yor. Bu sekmeden “tüm türler”e giri? yapt?ktan sonra “animasyon”u seçiyoruz ve art?k Google üzerinden animasyon ve .gif arayabilirsiniz.

Bu i?lem ile birlikte arama sayfas?nda önizlemeleri ba?ka sayfaya geçi? yapmadan direkt olarak görebiliyoruz. Günümüzde teknoloji geli?tikçe görsellik de git gide ön plana ç?k?yor. Bu alanda animasyonlar oldukça önemli bir yer arz ederken bu uygulaman?n Google taraf?ndan es geçilmemesi de önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Google animasyon arama özelli?inin oldukça fazla kullan?laca?? kesin, bunla birlikte animasyon sitelerinin de yava? yava? çökmeye ba?layaca??n? söyleyebiliriz. ?u an biraz yava? i?lemekte olan hizmetin aradan zaman geçtikçe gerçek Google kalitesine kavu?aca?? kesin.


0 Yorumlar