Chrome 29

Google, Chrome’da yapt??? yeniliklere hiç ara vermiyor. Gerçekten sadece bir arama motoru de?il de teknoloji firmas? oldu?unu yapt??? tüm yat?r?mlar ve i?ler ile kan?tlayan Google son olarak dünyan?n en çok be?enilen taray?c?s? Chrome’un yeni versiyonunun beta versiyonunu bizlere sundu. Chrome 29 beta versiyonunu a?a??da vermi? oldu?umuz linkten indirebilirsiniz. Yeni uygulamayla birlikte bizler de yeni özellikleri kullanmaya ba?layaca??z ve bunlar?n aras?nda en çok dikkat çekeni Web Audio API deste?i ve gerçek zamanl? ileti?im API’si WebRTC. Beta versiyonda demo olarak sunulan bu özelli?i k?sa olsa da kullanabilece?iz ve özellik tam sürümde tüm özellikleriyle kullan?ma aç?lacak.

Google yapt??? aç?klamalarda Chrome 29 Beta ile birlikte arama ve adres çubu?unda de?i?iklikler yapt???n?, kelime mant???n? daha profesyonel ve kullan?labilir, kullan?c? dostu bir hale getirdiklerini dile getirdi. Gelen bilgilere göre bu alanda yap?lan de?i?iklerle birlikte kullan?c?lar?n son ziyaret etti?i siteler de arama çubu?unda öncelikli olarak kar??m?za ç?kacak. A?a??da vermi? oldu?umuz linklerden Chrome 29 Beta versiyonunun Android ve Masaüstü sürümlerini indirebilir, tam sürüm ç?kmadan önce test edebilirsiniz. Beta sürüm olmas?na ra?men uygulamalarda ?u ana kadar bir hatayla kar??la??lmad?.

Chrome 29 Beta Android indir
Chrome 29 Beta PC indir


0 Yorumlar