src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/Chromebook-Pixel-300×168.jpg” alt=”” title=”Chromebook Pixel” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2393″ />

Ultrabooklardan sonra Chromebooklar da art?k oldukça popüler oldu. ??e sadece bir internet sitesiyle ba?layan Google ?imdi teknoloji ba?tan a?a??ya ele geçirmeye çal???yor. Y?l?n en iyi bilgisayarlar? olmaya aday olan Google Chromebook Pixel geçti?imiz gün tan?t?ld?. Retina dokunmatik ekrana sahip olan Google Chromebook Pixel, 12.85 inçlik bir ekrana sahip.

Çok üst seviyede olan bu Chromebook 2560×1700 çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sa?l?yor. ?çerisinde 1.8 GHz i5 i?lemci bar?nd?ran Chromebook Pixel, hem 32 GB SSD hem de 64 GB SSD’li modelleri ile sat?l?yor. Ayr?ca cihaz? sat?n ald???n?zda Google Drive’? 3 y?ll???na 1 TB kapasiteli olarak kullanmaya hak kazan?yorsunuz. Chromebook Pixel 1.299 dolar olarak belirlendi, bilgisayar?n ülkemizde sat??a sunulup sunulmayaca?? belli de?il.


0 Yorumlar