src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/windows_8.jpg” alt=”” title=”windows_8″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2396″ />

?u anda birçok bilgisayar ve tablet kullan?c?s? kesinlikle i?letim sistemlerini Windows 8’e ta??may? planl?yordu. Windows 7 ve eski sürümlerde olan anahtar kodu k?rma i?lemi yine ba? gösterdi. Microsoft, Windows 8’i çok makul fiyatlardan sat??a sunsa da kullan?c?lar hala bilgisayarlar?n? nas?l bedava Windows 8’e yükseltebilece?ini ara?t?r?yor.

Konu hakk?nda bir aç?klamada bulunan Antivirüs yaz?l?m? üreticisi Trend Micro, internette böyle sahte yaz?l?mlar?n ?imdiden dola?maya ba?lad???n?, bu programlar?n neredeyse hepsinin kullan?c?n?n ki?isel bilgilerini ele geçirdi?ini dile getirdi. Romanya ve Letonya kaynakl? olan indirece?iniz sitelere dikkat etmeniz gerekiyor, ayr?ca baz? Rus sitelerinde de zararl? yaz?l?mlara rastlanm??. O yüzden bedava Windows 8 kodu var diye ?u an hiçbir program indirmeyin.


0 Yorumlar