google-glass-ozellikleri

Google’in merakla beklenen gözlük projesi olan Google glass art?k ya?am?m?za giri? yapt?. Ön sipari? veren ki?iler yava? yava? gözlüklerine kavu?uyor. Geçti?imiz haftalar da teknik özellikleri aç?klanan Google glass büyük be?eni toplad?,

Google glass özellikleri ?u ?ekilde s?ralanmakta,

Normalde bir insan?n görebildi?i her?eyi görmesini sa?layacak, 2.5 metre uzakl?ktan 25 inç bir ekran ekran görüntüsü aktar?m?.

5 Megapixel kameran?n bulundu?u Google glass da 720p çözünürlükde video kayd? yapma imkan?.

Bluetooth ve wireless ile kablosuz ba?lanma özelli?i.

Her yüze uyumu için burun farkl?l?klar?na kar??l?k 2 farkl? klips bulunacak.

Bone ismi verilen ses sistemi sayesinde size gerekli tüm bilgileri sesli olarak iletebilecek ve müzik dinleme olana?? sa?layacak.

Üzerinde bulunan mikrofon sayesinde sesli komutlar? da alg?layabilecek.

Google glass ? kullabilmek için Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich i?letim sistemli bir telefona ihtiyaç duymakta. Bluetooth vas?tas? ile myglass isimli uygulama arac?l??? ile GPS ve SMS gibi bilgilerin iletimini sa?l?yor.

Google glass da 16 GB haf?za bulunuyor. Bu haf?zan?n 12 GB’?, kullan?c?lar taraf?ndan kullan?labiliyor.

Google Glass’?n da pil ömrü neredeyse bir gün olarak belirtiliyor.


0 Yorumlar