src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/ios7-300×168.jpg” alt=”ios7″ width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-3085″ />

Apple kullan?c?lar?n?n merakla bekledi?i ?OS 7 nin detaylar? ortaya ç?kmaya ba?lad?, uzun bir zaman kullan?c?lar?na yenilik sunmaya ios, buna bir son vermek istiyor. ?OS 7’de beyaz ve siya renkler hakim olacak, ayr?ca ios 7 düz bir yap?da olaca??da duyumlar aras?n da.

Uygulamalar?n arayüzlerinin birbirine benzer renklerden olu?acak.

?OS 7 tu? kilidi ekran? daha sade bir görünüme kavu?acak, Kilit aç yaz?s? daha düz ve parlak bir yap?da olmayan sade bir görünüme kavu?acak.

Çekti?iniz panoramik foto?raflar? duvar ka??d? olarak kullanabileceksiniz.

Baz? iddaalara göre , ?OS 7 de bulunacak olan uygulamalar yeniden tasarlanacak, bu iddaalar gerçek olacak ise, App Store, Gazete Bayisi, Safari, Kamera, Posta ve Hava Durumu uygulamalar?n?n arayüzlerinde de?i?iklikler görebiliriz.

10 Haziran 2013 tarihinde ?OS 7 San Francisco’da düzenlenecek olan WWDC etkinli?inde tan?t?lmas? bekleniyor.


0 Yorumlar