src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/google_play_music-300×191.jpg” alt=”google_play_music” width=”300″ height=”191″ class=”alignnone size-medium wp-image-2975″ />

Google I/O etkinli?i geride b?rakt???m?z gün ba?lad? ve bugün de dahil olmak üzere yar?n da devam edecek. Aç?kças? Google bu etkinlikte bizlere beklenenden fazla yenilik sundu, ilk günden birkaç servis aç?klan?rken yeni cihazlar da bizlere tan?t?ld?. Özellikle Google’?n Chrome’a ya?d?rd??? övgüler Firefox ve Opera kullan?c?lar?n? bile ikna etmeye yetti. Ama dünün en çok dikkat çeken aç?klamalar?ndan biri Google’?n yeni servisi Google Play Music All Access. San Francisco’da gerçekle?tirilen etkinlikte tan?t?lan Google Play Music ayl?k ücretli abonelikle müzik servisi veriyor.

Google bu servisini tan?t?rken “Kurallar? olmayan radyo” slogan?n? kulland?. Random sistemi bulunan radyo üzerinden birçok yeni grubu ve ismi ke?fedece?imiz garanti edilirken önerilenler listesi de tarz?nda müzik bulmak isteyenler için iyi bir bölüm. Ayr?ca Google’?n kendi müzik listeleri de var ve bunlar da müzik türünün usta isimleri taraf?ndan haz?rlanm??lar. Google Play Music ?u an için sadece Amerika’da kullan?labilir durumda, yak?n zamanda tüm dünyaya aç?lmas? bekleniyor. Ayl?k fiyat?n?n 7.99 dolar oldu?unu belirttikten sonra ilk 30 gün deneme sürenizin bulundu?unu da hat?rlatal?m.


0 Yorumlar