Google’un dünyay? fethetti?i mobil i?letim sistemi olan Android’in uygulama marketi Google PlayStore’un yeni sürümünün apk dosyalar? internete s?zd?r?ld?. Google PlayStore 4.0.25’in dosyalar?n? yaz?m?z?n sonunda indirebilirsiniz. Geçti?imiz sene v3.0’a ç?kart?lan uygulaman?n sürümü 2013’e girmemizle birlikte v4.0’a kadar gelmi?ti. ?imdi ise 4.0.25 bizlerle. Yeni sürümde uygulaman?n neredeyse tamamen de?i?ti?ini söyleyebiliriz. Sistem olarak de?i?ikliklere u?rayan Google PlayStore tasar?m olarak da ba?tan a?a?? yeni bir halde.

PlayStore üzerinden sadece uygulama de?il; kitap, müzik ve film de sat?n alabildi?inizi ama bu özelli?in ülkemiz için hala aktif olmad???n? da hat?rlatt?ktan sonra Google PlayStore’un yeni sürümüyle birlikte performansta da büyük a?amalar kaydetti?ini dile getirelim. Daha önceki sürümlerde genelde gri renk üzerine kurulan uygulamada bu sefer ye?il rengine daha fazla rastlayabiliyoruz. Hatta ülkemizde gözükmüyor ama sanat ürünlerinin sat??lar?n?n yap?ld??? bölümlerde mavi tonlar? da a??rl?kl? olarak kullan?lm??. Google PlayStore 4.0.25 sürümünü kullanmak için a?a??daki linkteki .apk dosyas?n? indirip telefonunuza yüklemeniz yeterlidir. Yak?nda resmi olarak payla??lacak olan güncellemeyi o zaman Türkçe olarak kullanabilirsiniz.

Google PlayStore 4.0.25 .apk indir


0 Yorumlar