src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/Goophone.jpg” alt=”Goophone” width=”500″ height=”500″ class=”alignnone size-full wp-image-4436″ />

Android i?letim sistemli ak?ll? saat Goophone sonunda sat??a sunuldu. Tasar?m olarak Windows Phone arayüzüne sahip olan cihaz buna ra?men Android sistemi kullanmakta. 1.2 GHz’lik i?lemcisiyle h?zl? bir deneyim sunan Goophone’un ekran kalitesinin de iyi oldu?unu söyleyebiliriz; ancak tasar?m bak?m?ndan di?er projelere oranla pek de bir farkl?l?k içermiyor.

Android ve Windows Phone’u harmanlayan Goophone isimli ak?ll? saatin arabirimi Windows Phone’a benziyor olsa da asl?nda Android i?letim sistemi alt?nda çal???yor. 300 dolarl?k fiyat etiketiyle sat??a sunulan cihazda 3G deste?i bulunurken tasar?m? itibariyle rakiplerinden pek de farkl? bir görüntü sunmuyor.

1.54 inç’lik bir ekrana sahip olan cihaz?n ekran çözünürlü?ü 220ppi’ye ula??rken 1.2 GHz MediaTek i?lemciden güç al?yor. 4 GB dahili haf?zaya sahip olan Goophone’un 48 saatlik batarya ömrü bulunuyor.

72 gram a??rl???nda olan cihaz ise henüz ülkemizde sat?lm?yor. GooPhone fiyat? olarak 300 dolar aç?kland?, özellikleri olarak tam bir liste ise verilmi? de?il bizlere.


0 Yorumlar