src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/gtalk.jpg” alt=”” title=”gtalk” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1977″ />

Google bunu Türkiye’de tan?tmasa da evet, böyle bir servisleri var. Google konu?mas?ndan, yani Gtalk üzerinden arkada?lar?n?zla ücretsiz ve sesli olarak görü?me yapabilirsiniz. Ama arkada?lar?n?z?n ya Amerika’da ya da Kanada’da olmas? gerekiyor. Yani Amerika ve Kanada’daki internet kullan?c?lar? hiçbir ücret vermeden sesli konu?ma gerçekle?tiriyor.

Amerika k?tas?nda en çok kullan?lan uygulamalardan biri olan sesli Gtalk hakk?nda Google Talk’un Ürün Müdürü Mayur Kamat’tan bir aç?klama geldi. 2010 y?l?nda ilk kez bu uygulamay? kullan?c?lar?na sunduklar?n? belirten Kamat, 2013 y?l?nda da ayn? servisi vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Bu aralar az da olsa ele?tiri alan Google’?n buradan kullan?c?lar?n gözünde tekrar bir art? ald???n? söyleyebiliriz.


0 Yorumlar