• Gtalk sesli arama nasıl yapılır

  Google bunu Türkiye’de tan?tmasa da evet, böyle bir servisleri var. Google konu?mas?ndan, yani Gtalk üzerinden arkada?lar?n?zla ücretsiz ve sesli olarak görü?me yapabilirsiniz. Ama arkada?lar?n?z?n ya...

 • Skype ile MSN kullanma

  Geçti?imiz sene Skype’? sat?n alan Microsoft art?k Windows Live Messenger, yani MSN’in pek fazla i? görmeyece?ini dü?ündü ve geçti?imiz aylarda MSN’i kapatma karar? ald?. Bu...

 • Zombi PC nasıl anlaşılır

  Zombi bilgisayarlar, hackerlar?n küçük i?lerini yapmak için kullan?l?r. Bilgisayar?n?z e?er bir anda çok yava?lam??sa ya da internet ba?lant?s?nda durmadan sorun ç?kart?yorsa sizin bilgisayar?n?z da art?k...

 • 32 bit’te 4 GB Ram

  Art?k neredeyse 32 bit kullanan bilgisayar kullan?c?s? kalmad?, kalanlar da 64 bit’e geçmek için gerekli bir neden göremiyorlar. E?er ofiste excel ile çal???rsan?z gerek de...