hidemyass-christmas-2012-discount

GÜVENL? VPN SATIN AL

VPN NASIL ÇALI?IR?

1. Bir VPN servisini kullanmak internetteki bir posta kutusunu kullanmak gibidir – hiç kimse adresinizi gizlice takip edemez.

2. Bir web sitesine eri?ti?inizde bilgisayar?n?z gerçek IP adresiniz yerine bizim IP adreslerimizden birini verir.

3. Bir web sitesindeki veriler ilk önce bizim sunucu adresimize teslim edilir ve daha sonra anl?k olarak ve güvenli bir ?ekilde bilgisayar?n?za yönlendirilir.

4. Sonuç mu? Sunucular?m?z bulundu?u herhangi bir yerde göründü?ünüzde, normalde ülkenizdeki di?er ki?ilerin eri?emedi?i web içeriklere eri?ebileceksiniz.

5. Ve internet gizlili?inizi ihlal etmeye çal??an kötü niyetli ki?iler ve hackerlar gerçek adresiniz, kim oldu?unuz veya konumunuz ile ilgili aktivitelerinizi takip edemezler.

GÜVENL? VPN SATIN AL

DÜNYA KADAR KÜRESEL A?

Di?er VPN sa?lay?c?ndan dünyada uluslararas? içeri?e daha fazla ve daha h?zl? eri?im sunan daha çok fazla sunucular?na sahibiyiz. ?u anda ülkeler çap?nda 890, 340 IP adresi ile 210 konumunda yerle?en 121060 VPN sunucular?na sahibiyiz

GÜVENL? VPN SATIN AL


0 Yorumlar