Mobil cihazlar zengin fakir demeden art?k tüm insanl???n dünyas?nda yerini her geçen gün sa?lama al?yor.

Yeryüzünün hem en kalabal?k hem de en fakir ülkelerinden biri olan Hindistan’da mobil kullan?c? say?s?n?n 1 milyar ki?iyi geçmesine az kald?.

Bu y?l?n ?ubat ay?n? 911 milyon kullan?c?yla kapatan Hindistan, Çin ile bu konudaki rekabeti sürdürüyor.

 


0 Yorumlar