Microsoft, Windows Phone’a uygulama yazan sistem geli?tiricilerine te?vik vermeye haz?rlan?yor.

Microsoft Windows Phone’un mobil dünya konusunda, App Store ve Google Play Store gibi uygulama ma?azalar?na göre zay?f kalmas?, firmay? yeni çal??malara ba?latmak için harekete geçirdi.

Bu çal??malardan biri Microsoft’un Windows Phone’a, uygulama haz?rlayacak ki?ilere para ödemesi. Projeler uygun görülürse, Microsoft ürün geli?tiricilere 60.000 ile 600.000 bin dolar aras?nda ücret ödeyecek.

 

 


0 Yorumlar