Sony’nin 10.000 personelini i?ten ç?karma haberinin ard?ndan, ?irketle ilgili bir kötü haber daha geldi. Mali y?l?yla ilgili durumu aç?klanan Sony, rekor zarara u?rad?.

Bu y?l?n Mart ay?nda sona eren mali y?l raporuna göre Sony, toplam 6.4 milyar dolar kaybetti. ?irkete en çok zarar? ya?atan ülke ise ABD oldu.

 


0 Yorumlar