src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/HP-8.jpg” alt=”HP 8″ width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-5466″ />

PC sektörünün kar?? konulamaz devi HP, art?k tablet sektöründe biraz daha kontrol sahibi olmak istiyor. Daha önce yap?lan aç?klamalarda firman?n bizlere Android i?letim sistemli yeni bir tablet tan?taca?? bildirilirken bu tablet beklenenden çok daha k?sa bir süre içerisinde sat??a sunuldu. HP 8 Tablet fiyat? henüz belli de?il ancak tüm özellikleri internette payla??ld?. Tablet giri? segmentinde yer al?yor.

HP sessiz sedas?z bir biçimde, Android pazar?na yeni bir giri? seviyesi tablet sunuyor. Son olarak Mobile Word Congress’de görücüye ç?kan cihaz?n ne zaman üretilece?i hakk?nda kesin bir aç?klama bulunmuyordu. Fakat HP, 7.85 inçlik HP 8 isimli tabletini çok k?sa sürede piyasaya sürmeyi ba?ard?. 170 dolarl?k fiyat etiketine sahip olan cihaz, geçen y?l görücüye ç?kan Slate 7 modelinden çok daha estetik bir görünü?e sahip. Ama ürünün ba?ta çözünürlü?ü olmak üzere, donan?m özellikleri pek de ileri seviye say?lmaz. Hatta sahip oldu?u 1.024 x 768 çözünürlük, Slate 7 ve piyasadaki rakibi olan Venue 8’in önüne geçemiyor.

Ürünün içerisinde Çinli firma Allwinner taraf?ndan üretilen dört çekirdekli ARM i?lemci bulunmakta ve bu sayede Android 4.2.2 i?letim sistemi sorunsuz ?ekilde çal??abiliyor. Tablet, 1GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesinin yan?nda, stereo hoparlör ve yedi saate kadar pil ömrü sunan 3.800mAh’lik pile sahip.


0 Yorumlar