src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/htc_one_j-300×273.jpg” alt=”htc_one_j” width=”300″ height=”273″ class=”alignnone size-medium wp-image-3021″ />

HTC sadece Japonya’da sat??a sunulmak üzere bir telefonun daha tan?t?m?n? gerçekle?tirdi. HTC One J sahip oldu?u özelliklerle di?er pazarlardaki mü?teriler taraf?ndan istense de sadece Japon halk?n?n sat???na sunulacak. Japonya’n?n önde gelen operatörlerinden biri olan KDDI ile birlikte geli?tirilen telefon sadece o hatt? kullanan kullan?c?lar taraf?ndan kullan?labilecekken i?letim sistemi olarak Android 4.1.2 Jelly Bean kullanacak. Japonya’da en çok satan telefon firmalar? aras?nda yer alan HTC’nin neden böyle bir telefon üretti?inin kokular? da yava? yava? gün yüzüne ç?kmaya ba?lad?. Gelen haberlere göre HTC Japonya’n?n taleplerine yeti?emiyor. O yüzden global pazara sunulan baz? telefonlar? Japonya’da satmay?p sadece onlara özel olan telefonlar? satacak.

4.7 inç büyüklü?ünde Full HD ekrana sahip olan HTC One J 1.7 GHz’lik bir i?lemci ile çal??makta. MicroSD haf?za kart??? deste?i sunmas? ise olay? ilginç bir yöne ta??yor, çünkü HTC telefonlar? genelde bu özelli?i kullan?c?lar?na sunmamakta. HTC One J’de yer alan özellikler asl?na bak?l?rsa Galaxy S4 ile oldukça örtü?üyor, yani oldukça üst düzey bir telefon. Bizlere ?u ana kadar gelen bilgiler bunlarla s?n?rl?. HTC One J fiyat? da henüz aç?klanmayan bilgiler aras?nda.


0 Yorumlar