src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/xbox_one-271×300.jpg” alt=”xbox_one” width=”271″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-3025″ />

Yurt d???na pazar?na 7.5 sene öncesinde getirilmi? olsa da ülkemizde resmi olarak k?sa bir süredir sat?lmakta olan Microsoft’un ilk oyun konsolu Xbox 360′?n uzun zamand?r beklenen yeni versiyonu geçti?imiz ak?am düzenlenen muhte?em etkinlikle tan?t?ld?. Herkes yeni oyun konsolunun ismini Xbox 720 olarak bekliyordu ama yap?lan aç?klamada konsol ismi olarak Xbox One aç?kland?. Yeni oyun konsolu Windows Phone i?letim sistemine sahip olan telefonlarla direkt olarak entegreli, yani telefonlar?n?zdan konsolu kontrol edebileceksiniz. Ayr?ca konsolun di?er uygulama ve cihazlarla olan uyumu da dikkatlerden kaçm?yor.

Xbox One 500 GB’l?k bir dahili kapasiteye sahip, bunun yan? s?ra Blu-Ray sürücüsüyle birlikte oldukça büyük oyunlar?n oynanmas?na imkan tan?yor. Konsolun teknik özellikleri gerçekten hayranl?k yarat?yor. Xbox One 8 GB Rame sahip, bunun yan? s?ra i?lemcisi de tam 8 çekirdekli. Konsolun Windows ile ayn? türde bir i?lemci kulland???n? da belirtelim. Yeni nesil oyun konsolunu en ufak bir hareketimizle bile kontrol edebilece?imiz, bunun yan? s?ra sese de duyarl? olacak. Xbox One üzerinden film izlenebilecek, müzik dinlenilebilecek ve oyun oynanabilecek. Xbox One fiyat? henüz belirtilmedi.


0 Yorumlar