HTC One M9

Geçti?imiz gün tan?t?lan en büyük telefon olarak herkes Samsung Galaxy S6’y? görüyor olabilir ama HTC One M9’un da Apple ve Samsung piyasas?na büyük bir darbe vuraca?? kesin. One M serisiyle birlikte tam dü?üyor derken bir anda yükselmeyi ba?aran HTC, yeni üst segment telefonunu da tan?tt?. MWC 2015’te tan?t?lan telefon Corning Gorilla Glass 4 ekran cam? kullan?yor; bu da ?u anki en kaliteli ve dayan?kl? cam anlam?na gelmekte. Bunun yan? s?ra 1920×100 piksel de görüntü kalitesine sahip.

Snapdragon 810 ??lemci!
Qualcomm’un hali haz?rda piyasada kullan?mda olan en iyi mobil i?lemcisi olan 8 çekirdekli Snapdragon 810 ile bizleri selamlayan One M9, 64 bit deste?i ve Full HD ekran? sayesinde kullan?c?s?n? memnun edecek gibi gözüküyor.

3 GB RAM’? bulunan model 32 GB dahili depolama alan?na sahip. Ayr?ca microSD kart ile bu haf?zay? 128 GB’a kadar artt?rman?z mümkün k?l?nm??.

Kamerada de?i?iklik

HTC, ilk olarak One M7 modelinde kar??m?za ç?kan Ultrapixel kameras? ile pek olumlu yorumlar alamayan HTC, kamerada de?i?ikli?e gitmi?. Ultrapixel kameray? ön tarafa ta??yan firma, 20 megapiksellik ana kamera kullanmay? tercih etmi?.

4K video deste?i sunan HTC’nin yeni kameras? ayr?ca çe?itli yaz?l?msal özelliklerle de desteklenmi? durumda. Duo Camera’dan vazgeçen ?irket, adeta Duo Camera’y? aratmayan yaz?l?msal özelliklere sahip. Ayr?ca ç?k?nt?l? kamera lensine çizilmelere kar?? safir cam ile dayan?kl?l?k kazand?r?lm??. Ön tarafa ta??nan Ultrapixel kamera ise Selfie konusunda oldukça iddial? bir ?ekilde geliyor.

Tasar?m
Tasar?m konusunda s?z?nt?lar?n do?ru ç?kt??? One M9 modelinde One M8 tasar?m? devam ettirilmi?. Ön taraftan bakt???m?zda neredeyse ayn? gibi gözüken One M9, aç?kças? kendi ad?ma hayal k?r?kl??? oldu diyebilirim.

Ak?ll? telefon Android’in son sürümü olan Android 5.0 Lollipop üzerinde çal??an Sense 7.0 arayüzüne sahip. 4 farkl? renk seçene?i bulunan ak?ll? telefon gücünü ise 2840 mAh bataryadan al?yor.

Ayr?ca bu batarya Quick Charge 2.0 teknoloji ile destekleniyor. Bu sayede yar?m saat içerisinde bataryan?z? %60 seviyesine ç?karabileceksiniz. Firma etkinlikte Dot View k?l?flar?n? yenilediklerinide duyurdu. Art?k ki?iselle?tirme konusunda çok daha özgür bir yaz?l?ma sahip olan Sense 7, benzer ?ekilde Dot View k?l?flar?nda da oldukça özgür.


0 Yorumlar