Samsung Galaxy S6 Edge

Barselona’da düzenlenene 2015 MWC etkinli?i yine senenin en önemli telefonlar?n?n tan?t?m?na ev sahipli?i yapt?. Samsung Galaxy S6, Sony Xperia E4 ve HTC One M9 tan?t?lan telefonlar aras?nda yer al?rken Samsung önemli bir telefon daha tan?tt?: k?vr?ml? bir ekrana sahip olan Galaxy S6 Edge. Gayet iyi teknik özelliklere sahip olan yeni nesil telefonun en büyük olay? tabi ki ekran?; belirtmeliyiz ki ?arj?yla da üzülecek durumlar meydana gelebilir. Telefonun fiyat? henüz aç?klanm?? de?il.

Samsung geleneklerinden vazgeçti
7mm kasa kal?nl???yla hem önü hem de arkas? cam olan Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge, Samsung’un al???lagelmi? tasar?m detaylar?ndan vazgeçti?ini gösteriyor. Arka kapa?? ç?kar?labilir olmayan modeller, microSD kart giri?ine de sahip de?il. Samsung Galaxy S5’te kullan?lan suya kar?? dayan?kl?l?k özelli?i ise Galaxy S6 ve S6 Edge modelinde yok. Peki üst seviye malzeme kalitesi d???nda yeni neler var?

14nm Exynos i?lemci ve LPDDR4 RAM
14nm üretim teknolojisiyle üretilen 8 çekirdekli ve 64 bit destekleyen Exynos 7420 i?lemcisi, Mali-T760 grafik i?lemci, 3GB LPDDR4 RAM ve Samsung’un yeni geli?tirdi?i h?zl? eMMC dahili depolama birimiyle beraber radikal bir donan?m tercihi yapan Samsung, Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge ile h?z konusunda epey iddial?.

Yenilenen TouchWiz
Hantall?klar?ndan kurtulan yeni TouchWiz, hem göze hitap ediyor hem de art?k daha performansl? çal???yor.

Pil acaba dedirtiyor
2600 mAh bataryaya sahip olan Galaxy S6 Edge, 14 nm i?lemci avantaj?yla beraber güç tüketimi konusunda Samsung’a göre iddial?. Samsung’un aç?klamalar?na göre 11 saat LTE performans? verebilen Galaxy S6 Edge, 10 dakika ?arj ile 4 saat kullan?m sunabiliyor. Not olarak ekleyelim Samsung bataryan?n mAh de?erini aç?klamad?. Çe?itli kaynaklardan ald???m?z veri 2600 mAh oldu?u yönünde.

Geli?mi? Kamera

f 1.9 diyafram aç?kl???na sahip yeni geli?tirilen lenslerin kullan?ld??? Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modellerinde önde 5 Megapiksel, arkada ise O?S destekli 16 Megapiksel kameraya sahip. Ayr?ca Samsung’un NX kameralar?nda kulland??? yüksek dü?ük ???k performans? bu telefonda da kar??m?zda.


0 Yorumlar