src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/htc_one_mini-300×225.jpg” alt=”” title=”htc_one_mini” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-2840″ />

HTC’nin son amiral gemisi One piyasaya sürüldü, hatta ülkemizde de ?u anda telefon operatörleri taraf?ndan sat??a sunuluyor. Bunun ard?ndan HTC’den beklenen hamle ise bu oldukça üst düzey olan telefonunun mini modelinin geli?tirilmesi. Bu konuya kesin bir gözle bak?l?rken tahmini bilgiler de gelmeye ba?lad?, hatta baz? iddialar telefonun teknik özelliklerinin ?irket içerisinden a??r?ld???n? savunuyor. M4 kod ad?yla üretilmekte olan HTC One Mini, ekran boyutuyla da HTC One’dan küçük olacak. ??te HTC One Mini’nin özellikleri.

Gelen bilgilere göre HTC One Mini 4.3 inç büyüklü?ünde ekran?yla 720p çözünürlü?ünde bir ekran görüntü kalitesi sunacak. Bunlar?n yan? s?ra telefonda 2 GB Ram olmas? bekleniyor. 16 GB’l?k dahili haf?za ile sat??a sunulacak olan telefon çift çekirdekli i?lemci ile çal??acakken 4G LTE özelli?ini de içerisinde bar?nd?racak. Telefonun özelliklerine bakt???m?zda yine üst segmentte yer alan bir cihaz oldu?unu görebiliyoruz. HTC One Mini fiyat? ad?na ?u ana kadar bir aç?klama yap?lm?? de?il. Telefon Android Jell Bean i?letim sistemi kullanacak ve HTC Boomsound sistemi de yer alacak.


0 Yorumlar