src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/ddos-300×199.jpg” alt=”” title=”ddos” width=”300″ height=”199″ class=”alignnone size-medium wp-image-2837″ />

?nternet sald?r?lar?nda ülkemizin durmadan aktif bir halde oldu?unu biliyoruz. Hatta dünyan?n en ünlü hackerlar? Rusya’dan sonra bizim ülkemizden ç?karken maalesef yurt d??? birçok bankay? doland?rm??l???m?z da bulunuyor. Uluslararas? ara?t?rma ?irketi olan Akamai taraf?ndan gelen analizlere göre dünya genelinde yap?lan internet sald?r?lar?nda geçen seneden bu yana 3 kat art?? var ve en çok art?k gösteren atak seçene?i DDoS. Dünya genelinde en çok sald?r? yap?lan ülke s?ralamas?nda ise Türkiye üçüncü s?rada yer al?yor.

RedHack’le birlikte ülkemizdeki küçük hackerler?n da bu konuya biraz daha ilgi göstermeye ba?lad???n? ve art?k birçok profesyonel hacker ülke içinde oldu?unu biliyoruz. Ancak maalesef gelen bilgilere göre Türkiye’deki sald?r?lar yine ülke içine gerçekle?iyor. En çok sald?r? yapan ülke yüzde 41’lik oran? ile Çin olurken onlar? yüzde 10’luk oranla Amerika takip ediyor. Ülkemizin oran? ise yüzde 4.7 Rusya’n?n bu liste içerisinde olmas? bizleri ?a??rtmad? tabi ki, adamlar sadece büyük hedefler için geni? çapl? sald?r?lar düzenliyorlar. Bu listedekiler ise genellikle küçük çapl? sald?r?lar?n meyveleri.


0 Yorumlar