?nternetten al??veri? yap?lan sitelerin say?s? her geçen dönem artarken baz? siteler indirimli fiyatlar?n?n yan?na bir de indirim kuponu uygulamas?n? getirerek mü?terilerine uygun ürünler sunuyorlar. Bu konuda en çok büyük al??veri? siteleri önde gelse de küçük çapl? olanlar da mü?teri çekebilmek için birbirinden avantajl? fiyatlar? tüketicileriyle payla??yor. Peki indirim kuponu nedir, ne i?e yarar?

?ndirim kodu ve kupon kodu internetten al??veri? yapman?z? sa?layan yerlerde herhangi ya da seçili bir üründe daha fazla indirim alman?z? sa?lar. ?ndirim kodu siteleri bu kuponlar? sizlere ula?t?rmaya çal???rken bunlar?n aras?nda en profesyonel çal??anlar?n?n ve en çok, en h?zl? indirim kodlar?n? sizlerle payla?anlar?n a?a??da linkini vermi? oldu?umuz site oldu?unu belirtelim. Siz de neredeyse tüm al??veri? sitelerinin indirim kuponlar?n? a?a??daki siteye girerek bulabilir, indirimli al??veri?in keyfini ç?karabilirsiniz. Ayr?ca kampanyalardan abone olarak kampanyalardan da haberdar olabilirsiniz.

www.kuponosfer.com


0 Yorumlar