Huawei P8

?çerisinde bulundu?umuz iki ayl?k süreç içerisinde birçok telefon markas? en üst düzey telefonlar?n? tan?tt?lar ve bunlar?n aras?na ?imdi Huawei de eklendi. P serisini geni?letip global pazarda daha güçlü hale getirme konusunda kararl? gözüken Huawei’nin yeni telefonu Huawei P8 oldu. Yepyeni, eski telefonlar?ndan farkl? bir tasar?ma sahip olan yeni nesil ak?ll? telefon oldukça tatmin edici teknik özelliklere sahip. ?nce yap?s?yla kullan?m? da rahat olacak Huawei P8’in kamerada ya?att??? benzersiz deneyim ise farkl? bir güzel yan?.

Daha “??k” Bir Ak?ll? Telefon
Huawei P8’in tasar?m?nda; eski el yazmalar?ndan, tarihi yaz?tlara, vitray pencerelerden tarihi kitap kapaklar?na kadar birçok köklü ikondan ilham al?nd?. Bütünle?ik alüminyum gövdeye sahip yeni amiral gemisinin, elmas desenlerine sahip kasa dizayn? ile metal doku ve üstün tasar?mdaki ustal?k ön plana ç?k?yor. Gümü?, alt?n, siyah ve gri renk temalar?yla sunulan P8, çekici kutu tasar?m? ve kutu içeri?iyle de göz al?c?.

Tasar?m ve Teknoloji Bir Arada

P serisinin minimalist tasar?m ögelerini koruyan Huawei P8, estetik, ba?lant? ve dayan?kl?l?k konular?nda kullan?c?lara üstün bir amiral gemisi tecrübesi vaat ediyor. Nano-injection molding i?leme sistemiyle 1,5 mm’lik son derece ince bir plastik çubu?u gövdeye entegre eden kasa tasar?m?, geni? ekran yap?s?yla birlikte, sektörde ilk olma özelli?ine sahip.

6,4 mm inceli?indeki ak?ll? telefon, çift SIM kart deste?iyle, uygun lokasyonlarda, kusursuz 4G ileti?imi için haz?r. Üç katmanl? gövde dizayn?, cihaz?n sa?laml???n? ve dayan?kl?l???n? art?r?yor. Yeni Kirin 930 64-bit Octa-Core i?lemci, benzer pil segmentindeki ürünlere göre, cihaz?n performans?n? yüzde 20 oran?nda art?r?yor. Çelik ala??mdan üretilen arka kapak ise cihaz?n sa?laml???n? bir kat daha art?r?yor.


0 Yorumlar