Ana sayfa » Etiket arşivi » huawei

Huawei P8 Fiyat Listesi, Yorumları ve Özellikleri

\ \ \ \ \ \

Huawei P8 Fiyat Listesi, Yorumları ve Özellikleri

?çerisinde bulundu?umuz iki ayl?k süreç içerisinde birçok telefon markas? en üst düzey telefonlar?n? tan?tt?lar ve bunlar?n aras?na ?imdi Huawei de eklendi. P serisini geni?letip global pazarda daha güçlü hale getirme konusunda kararl? gözüken Huawei’nin yeni telefonu Huawei P8 oldu. Yepyeni, eski telefonlar?ndan farkl? bir tasar?ma sahip olan yeni nesil ak?ll? telefon oldukça tatmin edici teknik […]

\

HUAWEI’den akıllı gözlük

Sava? uçaklar?ndaki pilotlar?n kullanmakta oldu?u gözlükler yak?n zamanda günlük hayatta da kullan?labilir. Lumus adl? bir firma taraf?ndan geli?tirilecek olan gözlükler HUAWEI’nin marka ismiyle birlikte sat??a sunulmaya haz?rlan?l?yor. ?lk önce Çin’de kullan?c?larla bulu?turulacak gözlük elde etti?i ba?ar?lara göre ba?ka ülkelere de yay?lacak. Tabi ki gözlük uçaktaki fonksiyonlar?yla s?n?rl? kalmayacak; hem modern hem de ak?ll? bir gözlük […]

\ \ \ \

Huawei Honor Tablet Fiyat ve Özellikleri

Geride b?rakt???m?z ay Galatasaray ile forma reklam? anla?mas?na varan Huawei, ismini ülkemizde daha uzun süre duyurmay? planl?yor gibi. Çinli mobil geli?tirici ?imdi yeni bir model tan?tmaya haz?rlan?yor. Tablet büyüklü?ünde ekrana sahip olan yeni ak?ll? telefon gayet ilgi çekici gözükürken teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. 8 inçlik büyük bir ekrana sahip olan yeni nesil phablet önümüzdeki […]

\

Huawei, CES’in en çok dikkat çeken ismi

Dün ba?layan ve bu saatlerde halen devam etmekte olan CES 2014 Fuar?, birbirinden teknolojik yeniliklerini ve yeni cihazlar? bizlere sunmaya devam ediyor. Fuar?n ilk güne damga vuran isim kesinlikle Uzakdo?ulu geli?tirici Huawei oldu. 4G LTE teknolojisine sahip olan yeni cihazlar?n? adeta bir ?ovla tan?tan Huawei, bunun yan? s?ra dünyan?n ilk MicroSD haf?za kart? büyüklü?ündeki kablosuz […]

\ \ \

Gelecek nesil kumandaları bilmeyecek

Siri uygulamas?n?n ülkemizde pek de fazla kullan?ld???n? söyleyemeyiz, bunun nedeni ise uygulaman?n sadece ?ngilizce komutlar? anlayabiliyor olmas?. Ancak 15 ve 16 Kas?m tarihlerinde ?stanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’yle birlikte art?k bunun da de?i?ece?ini söyleyebiliriz. Bu toplant?da birçok yeni proje tan?t?l?rken en çok dikkat çekenlerden biri Huawei ile ?stanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak yürüttü?ü çal??malar […]

\ \

Huawei kendi modelleriyle geliyor

Mobil teknolojinin yan? s?ra bilimin her dal?nda ara?t?rmalar ve çal??malar yapan bir ba?ka Uzak Do?u firmas? Huawei yine büyük çal??malar içerisinde. Operatörler için özel telefonlar geli?tiren firma ülkemizdeki operatörlere de telefon sa?lam??t?, bu çal??may? tüm dünyada gerçekle?tirdiler. Firma ?imdi kendi isimli telefonlar?yla piyasaya giriyor. Yak?n dönemde Ascend P6 adl? telefonlar?n? sat??a sunan Huawei bu modelle […]

\ \ \

Huawei Ascend W1 fiyatı ve özellikleri

Huawei’nin ilk Windows Phone 8 i?letim sistemli telefonu da tan?t?ld?. CES 2013’te firman?n ilk tan?tt??? telefon olarak dikkat çeken Huawei Ascend W1, orta segmentteki ba?ka bir telefonun özelliklerine sahip. Telefon 4 inç boyutunda bir ekrana sahip ve ekran?n çözünürlü?ü de 480×800. Tek çekirdekli i?lemciyle çal??an telefon 1.2 GHz performans sa?l?yor. Huawei Ascend W1 512 MB […]