IBM, çoklu dokunmatik deste?i sa?layan ak?ll? zemine sahip oldu.

Dünyada patent konusunun tart???lmaz tek lideri olan IBM’in yeni patenti ak?ll? zemin, üzerindeki e?yalar?n rakamlar?n?, ?ekillerini ve a??rl?klar?n? akl?nda tutuyor. ?stendi?inde kapan?p aç?labilen ak?ll? zemin, insanlar?n evine kaç ki?i girmi?, kimler girip ç?km?? gibi detaylar? görüntülemeye yar?yor.


0 Yorumlar