src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/im_watch-300×171.jpg” alt=”im_watch” width=”300″ height=”171″ class=”alignnone size-medium wp-image-3138″ />

Dünyan?n ilk ak?ll? saati Google ve Apple’dan beklenirken ba?kas?ndan geldi. ?u andan itibaren Türkiye’de de sat?m?na ba?lanan I’m Watch ak?ll? saatler Android ve iOS i?letim sistmeli telefonlar?n?z üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayr?ca saat üzerinden telefonunuzu da kontrol edebiliyorsunuz. I’m Watch Türkiye modeliyle birlikte Facebook ve Twitter gibi sosyal a?lar?n?zdan gelen mesajlar?, bildirimleri kontrol edebilecek ve e-mail özelli?ini de kullanabileceksiniz. Gelen bilgiler aras?ndan I’m Watch üzerinden müzik dinlenebilece?i de bulunuyor.

I’m Watch, telefon ile ba?lant?s? bluetooth ile gerçekle?tiriyor. Bluetooth’un yeni teknolojisiyle geli?tirilen cihazda anl?k veri aktar?m h?z? çok fazla oldu?u için bir sorun ya?anmas? beklenmiyor. 4 GB’l?k dahili belle?e sahip olan I’m Watch 128 MB Ram’le çal???rken 240×240 piksel çözünürlükte görüntü kalitesi sunuyor. ?lk ak?ll? saate göre oldukça yeterli özelliklere sahip oldu?unu söyleyebiliriz. I’m Watch özellikleri hakk?nda söyleyeceklerimiz bu kadarken ?imdi de cihaz?n fiyat?na gelelim. I’m Watch fiyat? 899 TL. Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulan ak?ll? saat birçok renk seçene?iyle kar??n?za ç?kacak, bakal?m tutulacaklar m?? Oras? ayr? konu.


0 Yorumlar