src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/intel_broadwell.jpg” alt=”intel_broadwell” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4235″ />

2013’ün son aylar?nda bizlere sunulmas?n? bekledi?imiz Intel Broadwell’den üzücü bir haber geldi. Geçti?imiz gün bir konu?ma yapan Intel yöneticisi Broadwell’in bizlere 2014’ün ilk çeyre?i içerisinde sunulaca??n? dile getirdiler. ?u anda Windows 8.1 için optimize edilme a?amas?nda oldu?u belirtilen i?lemciler yak?n zamanda da üretime girecek.

Intel’in CEO’su Brian Krzanich gazetecilere yapt??? aç?klamada, bunun küçük bir gecikme oldu?unu ve üretimin 2014’ün erken döneminde ba?layaca??n? vurgulad?.

Krzanich, bir ay önce Intel Developer Forum’da, HP’nin üretti?i ve Broadwell i?lemcisiyle çal??an bir Windows 8.1 notebook prototopini göstermi? ve Windows 8.1 için optimize edilmi? yeni Broadwell i?lemcilerin yak?nda üretime girece?ini haber vermi?ti.

Broadwell i?lemciler, notebook’lar, tabletler ve hibrid cihazlar için daha iyi performans ve daha uzun pil ömrü sunuyorlar. Intel’in ?imdilik, Broadwell i?lemcilerin masaüstü versiyonuna dair bir aç?klamas? olmad?.

Intel’in yeni i?lemcileri ile beraber, 2014 ba??nda, mobil cihazlarda pil dayanma süresinin çok daha fazla uzayaca?? ve performansta da çok önemli bir art?? olaca?? beklentisi piyasada yay?lm?? durumda. Broadwell i?lemciler hakk?nda yeni geli?meleri sitemizden takip edebilirsiniz.


0 Yorumlar