src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/LG-G-Flex1.jpg” alt=”LG G Flex” width=”468″ height=”312″ class=”alignnone size-full wp-image-4238″ />

Yak?n zamanda tan?t?lmas?n? kesin olarak bekledi?imiz LG G Flex’in özellikleri ve foto?raflar? internet ortam?na s?zd?r?lmaya devam ediyor. Neredeyse her cihaz?nda ayn? hataya dü?üp henüz telefon ç?kmadan bilgilerini internette gördü?ümüz LG bu sefer de ayn? hatay? yapm?? gibi gözüküyor. Son olarak yeni telefondan yukar?da gördü?ünüz foto?raf da internete dü?tü.

LG’nin kavisli ekrana sahip yeni telefonu G Flex’ten s?z?nt?lar gelmeye devam ediyor. Geçti?imiz hafta ortaya ç?kan ve buradaki haberimizde sizlerle payla?t???m?z foto?raflara yenileri eklendi. Ayr?ca, yeni cihaz? ayr?nt?lar?yla gösteren k?sa bir video da yay?nland?.

Yeni foto?raflar önceki s?z?nt?lar?n eksine cihaz?n arka k?sm?n? da gözler önüne seriyor. LG’nin yeni amiral gemisi G2’ye benzer ?ekilde G Flex’in de arka k?sm?na monte edilmi? dü?meler yer al?yor. Yeni cihaz?n elde kullan?m?n? gösteren video ise 6 inç büyüklü?ünde ekran iddialar?n? do?rular nitelikte.

Samsung’un içe do?ru kavisli yap?s?yla öne ç?kan ak?ll? telefonu Galaxy Round’a rakip olacak G Flex, boyuna do?ru kavisli ekran? ile rakibinden ayr?lacak. Ürünün önümüzdeki hafta Güney Kore’de duyurulaca?? belirtilirken dünya çap?nda ne zaman piyasada olaca?? henüz bilinmiyor.


0 Yorumlar