iPad Mini 2

iPad Mini 2 sonunda tan?t?ld?. Uzun süredir beklenmekte olan ve üstün özelliklerine ra?men küçük bir ekrana sahip olan yeni nesil tablet dün gerçekle?tirilen etkinlikte tan?t?ld?. Yeni yeni iPad ve ipad Mini 2 tan?t?l?rken teknik özellikleri fazlas?yla iyi. 64 Bit i?lemci mimarisine sahip olan tablet eski iPad’e göre 8 kat daha h?zl? ve grafikte de yine 72 katl?k bir h?za sahip.

Apple, dünkü etkinli?inde beklendi?i gibi yeni iPad’ini, yeni iPad mini’yi ve fazlas?n? tan?tt?.

Yeni iPad 2’den bu yana tasar?m? ilk kez de?i?en iPad’in yeni ismi iPad Air. Selefleri gibi 9.7 inç’lik bir ekrana sahip tabletin yeni tasar?m?, iPad mini’yi and?r?yor. Sadece 7.5mm kal?nl???ndaki yeni iPad, önceki iPad’lerden yüzde 25 daha ince. Ekran çerçevesi ise yüzde 43 daha ince. Ancak iPhone 5S’teki TouchID teknolojisine iPad Air’de yer verilmemi?.

iPad Air’de kullan?lan i?lemci, iPhone 5S’te de yer verilen Apple’?n en yeni A7 i?lemcisi. Apple’?n iddialar?na göre bu i?lemci, ilk nesle (iPad 4’e göre de?il) göre 8 kat daha h?zl? ve grafik bak?m?ndan 72 kat daha h?zl?. Yeni A7 i?lemcisi, bilindi?i gibi 64-bit mimariye sahip. iPad Air’in kameras? da nihayet Apple’?n önem verdi?i konular aras?na girmi? bulunuyor. Arka tarafta 5 megapiksellik bir iSight kameras?na sahip cihaz, ön tarafta 1080p FaceTime kameras?yla geliyor. Ayr?ca sesli sohbet için çift mikrofona yer verilmi?.

Tan?t?mda verilen bilgilere göre iPad Air, 10 saatlik pil ömrü sunuyor.

Siyah, beyaz, gümü? ve “uzay grisi” renklerinde sunulacak olan iPad Air, iPad 4’ün yerini alacak ve yurtd???nda 499 dolardan ba?layan fiyatlarla 1 Kas?m’dan itibaren sat??a sunulacak.

7.9 inç’lik ekrana sahip iPad mini 2, 2048 x 1536 çözünürlük (326 PPI) sunuyor. iOS’un son sürümü iOS 7’yle çal??an tablet, ayn? yeni iPad Air ve iPhone 5S gibi i?lem gücünü A7 i?lemcisinden ve M7 yard?mc? i?lemcisinden al?yor. Yeni i?lemci, Apple’a göre iPad mini’ye k?yasla 4 kat daha h?zl?. GPU ise Apple’?n iddias?na göre 8 kat daha h?zl?. MiMo destekli iki kat h?zl? Wi-Fi, 10 saat pil ömrü, iPad mini 2’nin di?er özellikleri aras?nda.

iPad mini’nin arka yüzünde 5 megapiksellik bir iSight kameras?, ön yüzünde ise 1080p çözünürlüklü FaceTime kameras? bulunuyor.

Gri, beyaz ve uzay grisi renk seçenekleriyle “Kas?m ay?n?n sonlar?nda” piyasaya sürülece?i aç?klanan yeni iPad mini 2’nin 16GB’l?k sürümü 399 dolardan sat??a sunulacak. 128GB’l?k 3G destekli sürümün fiyat? ise 829 dolara ula??yor.

iPad Mini 2 fiyat? 399 dolardan ba?lay?p 829 dolara kadar ç?k?yor.


0 Yorumlar