• Intel Haswell işlemcileri

    Intel, Ivy Bridge serisinin yerini alacak yeni bir i?lemci serisinin üretiminde sona do?ru yakla?t?. 2013’ten sonra seri sat???na ba?layacaklar?n? bildirdi?i Haswell i?lemcilerin özellikleri Ivy Bridge...

  • Intel Haswell işlemcileri

    Intel, Ivy Bridge’in çocuklar? diyebilece?imiz çiplerin üretimine yak?n bir tarihte ba?layacak. Yeni i?lemci Haswell serisinin tan?t?m? ise önümüzdeki günlerde bir fuarda gerçekle?ecek. ?nternete s?zan bilgilerde...