src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/intel_haswell_islemcileri-300×218.jpg” alt=”” title=”intel_haswell_islemcileri” width=”300″ height=”218″ class=”alignnone size-medium wp-image-1114″ />

Intel, Ivy Bridge’in çocuklar? diyebilece?imiz çiplerin üretimine yak?n bir tarihte ba?layacak. Yeni i?lemci Haswell serisinin tan?t?m? ise önümüzdeki günlerde bir fuarda gerçekle?ecek. ?nternete s?zan bilgilerde Intel Haswell’in bilgileri ortaya ç?km??t?. Intel de bu bilgileri do?rulad? ve ayr?nt?lar? fuarda verece?ini belirtti.

?nternete s?zan bilgililere göre Intel Haswell i?lemcilerin a??rl??? sadece 10 wat. Yani bu demek oluyor ki Ivy Bridge’in yar?s? kadar bir güç harc?yor. Intel Haswell i?lemcileri sadece ultrabooklar için kullan?lacak. Intel’in ise i?lemciden beklentisi, beklentilerin üzerine ç?kaca?? yönünde. Dü?ük güç tüketimi yapan Intel Haswell i?lemcileri grafik kartlar?na ve ram2lere daha fazla alan b?rakabilecek. Intel Haswell i?lemcileri IDF etkinli?inde tüm teknoloji dünyas?na tan?t?lacak. teknoloji


0 Yorumlar