src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/google_fiber_internet.jpg” alt=”” title=”google_fiber_internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1111″ />

Google, dünyan?n en h?zl? internetinin test a?amas?n? ba?ar?yla tamamlad???n? aç?klad?. Yakla??k 1.5 ay süren çal??malar?n sonunda Kansas’?n ço?u bölgesinde 1 GB’l?k bir internet h?z? test edildi ve bu test ba?ar? ile sonuçland?. Amerika’da yak?n bir tarihte seri sat??a ba?layacak olan bu internet ?u an için sadece Kansas bölgesine geçerli.

?nternet paketlerinin aras?nda iki tane seçenek bulunuyor. E?er google fiber internet almak istiyorsan?z ayl?k 70 dolar ödeyerek ona sahip olabilirsiniz. Google size 70 dolar vermeniz halinde 1 gb internet h?z? ve 1 tb kota veriyor. Ama ben s?n?rs?z istiyorum derseniz ayl?k 130 dolar ödeme yap?yorsunuz ve bir Nexus tabletin de sahibi oluyorsunuz. Google’y?n bu yeni internet h?z? geli?tirmesinin ard?ndan e?er siz bu a?a sahip olabilirseniz, 700 MB’l?k 360 piksel görüntülü bir filmi bir saniyenin de alt?nda bir sürede indirebileceksiniz.


0 Yorumlar