src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/inte_lte_islemci-300×178.jpg” alt=”” title=”inte_lte_islemci” width=”300″ height=”178″ class=”alignnone size-medium wp-image-1206″ />

Intel, LTE teknolojisinin tüm telefonlarda etkisini göstermesinin ard?ndan LTE destekli bir i?lemci üretiyor. Bilindi?i gibi önce ç?kan telefonlar genelde Snapdragon, yani Quallcom kullan?yordu ve Quallcom’un da mobil i?lemci piyasas?n? ele geçirdi?ini çok rahat biçimde söyleyebiliriz.

Geçti?imiz günlerde mobil piyasa için Atom i?lemcileri geli?tirdi?ini duyuran Intel’den gelen bu sevindirici haber Intel kullan?c?lar?n? bizden daha çok sevindirmi? olmal?. Çünkü Atom i?lemciler ?u an piyasadaki en h?zl? i?lemciler ve LTE de destekledikleri zaman önlerinde Quallcom bile duramaz. Biraz daha sizi heyecanland?r?rsak Atom, LTE destekli yeni Intel i?lemcimiz tam dört çekirde?e sahip olacak.


0 Yorumlar