Yeni ?pad, yeni modeliyle beraber, i?letim sistemi iOS 5.1’i de gündemimize soktu.

?OS 5.1’de kafam?z? yoracak detaylar yok. Aksine mevcut i?letim sisteminizi daha kolay kullanman?za yard?mc? oluyor. Özelliklerine göz atmak gerekirse ortaya ?öyle sonuçlar ç?k?yor:

* iPad’te izledi?iniz videolar, filmler ve dizilerin sesi art?k daha yüksek.

* Pil ömrünü direkt etkileyen aksakl?klar giderilmi?.

* Ekran kilitliyken foto?raf veya video çekme olana??n?z var.

* Japonca’yla da desteklenmi?.


0 Yorumlar