Aylard?r beta sürümleri yay?mlanmakta olan iOS 6.1’in sonunda stabil versiyonu bizlerle bulu?turuldu. iPhone, iPad ve iPod Touch için yay?mlanan iOS 6.1’i a?a??da belirtti?imiz yollar? izleyerek indirebilirsiniz. Ancak pek de sevindirici olmayan bir haber verelim; iOS 6.1 hiçbir yeni özelli?i getirmiyor cihazlar?n?za.

iOS 6.1’in telefonunuza getirdi?i tek özellikle 4G ve LTE teknolojisinin sorunlar?n?n kapat?lmas? ve geli?tirilmesi oldu. Ancak iTunes Match kullan?c?lar?n?n iCloud’dan kendi ?ark?lar?n?n indirebileceklerini söyleyebiliriz. LTE teknolojisi ise henüz ülkemize gelmedi?i için kullanamayaca??m?z özellikler aras?nda yer almakta. iOS 6.1’i telefonunuza yüklemek için telefonunuzdan ya da cihaz?n?zdan Ayarlar sekmesine girip ard?ndan Genel‘i seçip ve en son olarak da Yaz?l?m Güncelleme k?sm?na girebilirsiniz.


0 Yorumlar