src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/samsung_s4-300×194.jpg” alt=”” title=”samsung_s4″ width=”300″ height=”194″ class=”alignnone size-medium wp-image-2228″ />

2011 senesinde sadece Samsung’a kalem üretmek için aç?lm?? olan Wacom, amac? olan firma Samsung taraf?ndan sat?n al?n?yor. Samsung’un dokunmatik telefonlar?na kalem üretmekte olan Wacom’un hisselerinin yüzde 5’i yak?n bir tarihte sat?n al?nacak; bu hamle ak?llara direkt olarak Galaxy S4’te de S-Pen teknolojisinin kullan?laca??n? getiriyor.

S-Pen teknolojisinin kullan?c?lar taraf?ndan oldukça be?enilmesi Samsung’un da ho?una gitmi? gibi gözüküyor. Birçok fonksiyonel özelli?e sahip olan kalemin kullan?m? S4 ile de bizlerle bulu?acak gibi gözüküyor. Wacom taraf?ndan üretilmekte olan kalemleri Samsung’un neden kendi bünyesinde üretmedi?i ak?llarda soru i?areti olu?tururken Wacom’un yak?n zamanda grafik tabletlerine kalem üretmeye ba?lad???n? da belirtelim. Bakal?m Samsung, Wacom ile olan ili?kilerini sadece bu kalemlerle mi s?n?rland?racak.


0 Yorumlar