src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/youtube.jpg” alt=”” title=”youtube” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2222″ />

Bu seferki haberimiz yalan de?il tamamiyle gerçek. Bundan önceki zamanda Facebook ve YouTube ad?na böyle haberler çokça kez ç?kar?ld? ama YouTube’un paral? olaca?? sahibi Google taraf?ndan da onayland?. ?unu belirtelim; neyse ki tüm YouTube de?il sadece özel kanallar?n baz?lar? ücretli hale getirilecek.

AdAge.com adl? rapor sitesinden gelen haberlere göre bu süreç yak?n zamanda beta ad?yla bizlerle bulu?turulacak ve sadece 25 kanal ücretli hale getirilecek. Kablolu kanallar ile anla?ma içerisinde bulunan YouTube ilk zamanlarda bu kanallara yard?m yapm??t?, bu yard?mlar?n? Avrupa ülkelerine de geni?leten internet sitesi art?k daha global bir hale gelip i?lerini online olarak yürütecek gibi gözüküyor.


0 Yorumlar