ios_711_jailbreak

iOS 8 geride b?rakt???m?z haftalarda tan?t?lm??t? ancak sadece geli?tiriler için kullan?ma ve teste aç?ld?. ?u anda kullan?c?larda iOS 7.1.1 i?letim sistemi yer al?rken uzun bir süredir jailbreak bekleniyordu bu sürüm için; sonunda uzak do?ulu bir geli?tirici taraf?ndan jailbreak payla??ld?. Yaz?m?zda iOS 7.1.1 Jailbreak’inin nas?l yap?ld???n? ve gerekli programlar?n indirme linklerini bulabilirsiniz. Tüm a?amalar? ad?m ad?m aktard?k sizlere.

Ad?m ad?m iOS 7.1.1 Jailbreak ??lemi

Ad?m 1PanGu‘n?n Jailbreak arac?n? buradan PC için indirin.

Ad?m 2iOS cihaz?n?z? USB ile PC‘ye ba?lay?n

Ad?m 3: ?ndirdi?iniz Pangu_v1.0.exe isimli program? çal??t?r?n.

Ad?m 4: Pangu_v1.0.exe’de i?aretli olan kutucu?un i?aretini kald?r?n!

Ad?m 5“????” butonuna t?klay?n.

Ad?m 6: Cihaz?n?zdan Ayarlar>Genel>Tarih ve Saat bölümünden tarihi 2Haziran 2014 tarihine al?n.

Ad?m 7: Cihaz?n?za gelen “PanGu” isimli uygulamay? aç?n ve “Continue” butonuna bas?n.

Ad?m 8: ??lemler bittikten sonra cihaz?n?z otomatik olarak kapan?p aç?lacak.

Ad?m 9: Zararl? yaz?l?m silmek için Cydia‘ya girin.

Ad?m 10Cydia‘dan Repo ekleme bölümüne girin ve “http://cydia.angelxwind.net” isimli Repo’yu ekleyin.

Ad?m 11: Eklemi? oldu?unuz Repo’dan “Complete PPSync Remover” isimli Tweak‘i cihaz?n?za kurun.

Ad?m 12: Bu i?lemler sonucunda cihaz?n?z sorunsuz ve güvenli bir ?ekildeJailbreak’lenmi? olacak.


0 Yorumlar