src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/ios_in_the_car-300×224.jpg” alt=”ios_in_the_car” width=”300″ height=”224″ class=”alignnone size-medium wp-image-3271″ />

WWDC 2013 etkinli?inde tan?t?lan iOS 7 Apple kullan?c?lar?na birçok yeni özellik ve uygulama getiriyor. Özellikle çok farkl? tasar?m?yla fazlas?yla be?enilen yeni i?letim sistemi yeni uygulamalar? da bizlere sunarken bunlar?n aras?nda dikkat çekenlerden biri de iOS in The Car. Bu uygulama AppStore’da da yer alacak ama yeni bir Apple al?rsan?z telefonun içinde haz?r halde bulunacak. Uygulaman?n amac? ise telefonu ve otomobili birbirine ba?layarak entegre içinde bir kullan?m sunmak. ?imdi biraz daha detaya girelim.

iOS in The Car’? otomobilinizle ba?lad???n?z taktirde telefon kullan?m?n?z çok kolay bir hal alacak, böylelikle telefondan kaynaklanan trafik kazalar? da ya?anmayacak. Otomobilinizde yer alan LED ekran ile ba?lant? kuracak olan telefonun ekran? yine o ekran üzerinde yer alacak. Arama yapma ve cevaplama, mesajla?ma, haritalar?n kullan?m? ve müzik dinleme gibi uygulamalar? telefonunuza dokunmadan LED ekran üzerinden yapabileceksiniz. Bunla birlikte Siri de art?k otomobillerde olacak, uygulaman?n otomatik ses tan?ma özelli?i bunu gösteriyor. Zaten Apple yetkilileri önceden bu konuyla ilgili aç?klamalar yapm??lard?. Bu özellikle 2014 y?l?nda tan??aca??z.


0 Yorumlar