macbook_air

Geçti?imiz gün düzenlenen etkinlikte iOS 7 i?letim sistemini bizlere tan?tan Apple asl?nda çok önemli yeni bir ürününü daha tan?tt? ama iOS 7’nin gölgesinde b?rakt?. Yeni nesil Macbook Air bizlere sunulurken bir gün içinde performans testi de gerçekle?tirildi. Ultra ince bir tasar?ma sahip olan yeni dizüstü bilgisayar mükemmel teknik özelliklere sahip olurken grafik kapasitesine de?inmemize bile gerek yok, her grafikerin Apple kulland??? biliniyor. Bilgisayar?n tasar?m?nda eskiye oranla bir farkl?l?k olmad???n? belirtelim, daha önce dedi?imiz gibi sadece daha ince bir yap? alm?? ama teknik bak?mdan fazlas?yla kuvvetlendirilmi?.

11 inçlik bir ekrana sahip olan yeni Macbook Air 4. Nesil iCore i?lemci ile çal??makta. 11 inçlik modelde pil ömrü 9 saate kadar ç?karken 13 inçlik modelde bu süre 12 saate kadar yükseliyor. Yap?lan performans testleri sonucunda 1.7 GHz’lik Intel Core i7-4550U i?lemcili Macbook Air 7 bin 97 puan al?rken 2 GHz’li Intel Core i7-3667U i?lemci 6831 puan toplayabildi. Bu ba?lamda iki bilgisayar?n da birbirine yak?n ve mükemmel performans sa?lad???n? görebiliyoruz. A?a??daki görselden performans tablosunu daha iyi görebilirsiniz.

macbook_air


0 Yorumlar