Apple firmas? hafta içerisinde önümüzdeki günlerde duyuraca?? bir haberin ipuçlar?n? vermi?ti. Haber nihayet ortaya ç?kt?.

Apple iPad 3’ü tan?tmaya haz?rlan?yor. Ancak baz? yorumcular bu haberin Apple TV’yle ilgili de olabilece?ini ifade ediyor. Firman?n yarat?c?s? Steve Jobs’un ölümünün ard?ndan ne gibi yenilikler getirece?i merakla bekleniyordu. Dolay?s?yla Apple’?n 7 Mart’ta duyuraca?? yeni ürünün yeri de bu aç?dan farkl? bir öneme sahip.

Olas? bir ?Pad 3 modelinin, ekran? 7 inç’e indirmesi ve i?lemciyi ?imdiye göre çok daha h?zl? bir hale getirmesi bekleniyor.

 

 


0 Yorumlar