src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/live_messenger-300×225.jpg” alt=”” title=”live_messenger” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-1511″ />

?nternet sektöründe bir dev daha kap?s?n? bizlere kapat?yor. Windows Live Messenger’?n kapat?laca?? geçti?imiz gün resmi olarak aç?kland?. Messenger yerine Microsoft’un geçen aylarda sat?n alm?? oldu?u Skype kullan?ma geçecek, kullan?c?lar ona yönlendirilecek.

Windows Live Messenger sadece Çin’de kapanmayacak, bunun nedeni de neredeyse internet nüfusunun hepsinin program? kullanmas?. Skype’a geçecek olan çözüm için de yeni bir yol izlenecek: hotmail uzant?l? hesaplar?n?zla Skype’a giri? yapabileceksiniz. Yine de on y?ldan uzun bir süredir aram?zda bulunan program?n kapat?lmas?n?n büyük kitleyi üzece?i kesin.


0 Yorumlar