Apple firmas?n?n bu haberi ho? kar??lamayaca?? kesin. Çünkü Splashtop adl? sistem Windows 8 Metro Testbed’i haz?rlamas?n?n ard?ndan, bunu bir de iPad’te çal??t?r?nca, ortaya oldukça enteresan görüntüler ç?km??.

Çoklu dokunmatik özellikleri, uygulama pencereleri, sa?dan sola ve soldan sa?a kayd?rma menüleri, ve ikonlara kadar her ?ey Windows 8 Metro arayüzü ile ayn? görünüyor.

Splashtop’un Windows 8 Metro Testbed ad?n? verdi?i bu uygulamay? App Store üzerinden k?s?tl? bir süre boyunca 25 dolar ücretle sat?l?yor.


0 Yorumlar