Ara?t?rmalar önümüzdeki y?llarda ak?ll? telefon sat???n?n tavan yapaca??n? gösterdi.  Ak?ll? telefonlar?n sat???n?n her y?l giderek artmas? beklenirken, 1 milyar baraj?n?n a??lma tarihi ise 2014 y?l? olarak belirlendi. Liderlik koltu?unun en büyük aday? da elbette iPhone.

Yüzde 46 art??la bu y?l? 988 milyonla kapatmas? beklenen bu rakam en çok Apple’?n i?ine yarayacak. Tahminler Apple’?n ak?ll? telefon pazar?n? yüzde 23’lük bir rakamla kontrol etmesi bekleniyor.


0 Yorumlar