• iPad’e parmak sensörü geliyor

  iPhone 5S ile kullan?c?lar?na parmak sensörü teknolojisini sunmu? olan Apple’?n bundan sonraki tüm cihazlar?nda bu özelli?e yer vermesi bekleniyor. Bu vakte kadar iPad için bir...

 • iPad Office programı yayımlandı

  Microsoft senelerdir Apple cihazlar?nda beklenen Office uygulama setini yay?mlam?yordu. ANcak geçti?imiz günlerde bu uygulamalar iPad için de yay?mland? ve milyonlarca kullan?c?ya kolayl?k sa?land?. Haftada 12...

 • Apple, kendi hatasıyla yüzleşiyor

  Dünyan?n en de?erli markas? olan Apple geçenlerde sat??a sundu?u ba?ar?l? modellerin ard?ndan ba??n? belaya sokmu? durumda. Neredeyse her ürünü kusursuz olan ve çok be?enilen Apple,...

 • iPad Mini yarın tanıtılıyor

  Uzun süredir yeni ürünlerini tan?tmas?n? bekledi?imiz Apple sonunda sürprizlerini yar?n bizlere sunacak. Geçti?imiz günlerde iPhone 5C ve iPhone 5S’i sunarak ilgiyi zaten üzerine çekmi? olan...

 • iPad’e parmak izi sensörü mü geliyor

  Geride b?rakt???m?z ay tan?t?lm?? olan iPhone 5S’le birlikte art?k Apple kullan?c?lar? parmak izi sensörü de kullanabiliyor. ?u an gelen bilgiler Apple’?n parmak sensörü geli?tirme konusunda...

 • ClamCase Pro ile iMac yapma

  E?er elinizde bir iPad varsa ve iMac almak istiyorsan?z art?k iMac sat?n alman?za gerek kalmayacak. ClamCase Pro adl? bir iPad klavye ve korumas?yla birlikte iPad’inizi...

 • Mozilla Junior indir

  Mozilla bizlere 2012 içerisindeki Haziran ay?nda iPad için yeni bir taray?c? geli?tirmekte oldu?u haberini vermi?ti. O tarihte program ad?na baz? bilgileri de bizlere sunan Mozilla...

 • Avea iPad Mini satışları

  En son ç?kan iPad’i ülkemizde ilk olarak sat??a sunan Avea ?imdi de iPad Mini için ayn? hizmeti verecek. E?er iPad Mini’nin boyutu size çok büyük...

 • iPad Yandex.Disk kullanımı

  Art?k iPad kullan?c?lar? da Yandex’in Yandex.Disk uygulamas?ndan yararlanabilecek. Birkaç ay önce bilgisayar kullan?c?lar?n?n kullan?m?na aç?lan, bulut sistemli online depolama uygulamas? AppStore’da ?u anda indirilebilir durumda....

 • Avea iPad kampanyası

  Avea, Apple’?n en son ç?kard??? ürünleri ülkemize bu sene ilk getiren firma olarak göze çarp?yor. Di?er telefon operatörleri bu konuda biraz geç kalsalar da Avea...