Bir proje için fon toplama sitesi olan Kickstarter’da yeni bir projenin start? verildi. iPhone 5’lerin ses gücünü art?rmaya yönelik olan bu proje e?er sonuçlan?rsa dünyaya yeni bir vazgeçilmez iPhone aksesuar? daha gelmi? olacak. Ariel Shtul taraf?ndan geli?tirilmekte olan sistem için Kickstarter kullan?c?lar?ndan sadece 7 bin 500 dolara isteniyor ve bu ücretin toplanmas? neredeyse gerçekle?ti bile. Bu yeni geli?tirilecek olan cihaz oyun oynarken ve müzik dinlerken iPhone’dan gelen tüm ses ç?k??lar?n? kapamak ve her ses dalgas?n? tek noktaya yönlendirmek.

iPhone’daki neredeyse her ses deli?ini kapatacak olan bu yeni cihaz telefonun Lightning portuna entegre edilecek. Böylece ses tek bir yerden bizlere ula?acak ve daha çok ses dalgas? da daha fazla ses anlam?na gelecek. iPlifier ad?n? alan bu yeni aparat?n bir de tan?t?m fragman? yay?mland?. A?a??dan izleyebilece?iniz videodan pek de bir ?ey anla??labilir yorumunu kullanamay?z. ?imdilik tek yapmam?z gereken ?ey beklemek. Umar?z bu oldukça yararl? cihaz yak?n bir zamanda seri üretime ba?lar ve ülkemize de çabuk olarak gelir. ?yi seyirler.


0 Yorumlar