src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/redhack_1-300×203.jpg” alt=”” title=”redhack_1″ width=”300″ height=”203″ class=”alignnone size-medium wp-image-2652″ />

Son zamanlarda devlet kurumlar?n yapt??? sald?r?larla ismini bir anda oldukça ünlendiren hack grubu Redhack’in Twitter hesab? kapat?ld?. D??i?leri Bakanl???’n? hackleyerek tüm çal??anlar?n özel bilgilerini kamuoyu ile payla?an Redhack Amerika taraf?ndan k?nanm??t? ve bunun sonucunda Twitter hesab? ask?ya alm??t?. Ancak grubun bu sefer hesab?n?n kapat?lmas?n?n çok önemli bir sebebi var. Redhack üyeleri 7 Nisan’da ?srail’e bir sald?r? düzenleyeceklerini dile getirmi?lerdi, kapanma olay? da büyük ihtimal bu yüzden oldu.

Daha önce Redhack ve Anonymous üyeleri beraber bir atak düzenleyip ?srail devletinde çal??makta olan 35 bin ki?inin tüm bilgilerini internete yaym??t?. Twitter hesab?nda 150 bin takipçi bar?nd?ran Redhack için Twitter kullan?c?lar? da susmad?. #RedHackSUSTURULAMAZ hashtagi ile binlerce ki?i Redhack’i desteklerken maalesef henüz somut bir sonuç al?nm?? de?il. Redhack yapt??? aç?klamalarda Twitter hesaplar? kapal? tutulsa bile ?srail’e sald?racaklar?n? dile getirdi. Bakal?m bu ne tür bir sald?r? olacak ve sonuçlar? neler do?uracak. ?srail’in Türkiye’den özür dilemesinin ard?ndan bu sald?r? siyasi ili?kilere nas?l yans?yacak hep beraber görece?iz. Yine de büyük ihtimal hesap aç?lacakt?r.


0 Yorumlar